Distrikts-Norge svekkes ved endring av energiloven

Pressemelding 11.03.2016

Endring av energiloven:

Distrikts-Norge svekkes ved endring av energiloven

KS Bedrift er svært skuffet over energi- og miljøkomiteens innstilling til Stortinget om endring av energiloven ved å innføre selskapsmessig og funksjonelt skille ved lov. Med dette blir fullmakten til å organisere lokale energiselskaper tatt ut av hendene på de som kjenner selskapene best – styrene og eierne.

«Dette føyer seg inn i rekken av regjeringens beslutninger som gir økt byråkrati og ineffektiv produksjon ute i selskapene», sier Kristin H. Lind, direktør i KS Bedrift Energi.

«Forslaget vil ramme distriktene hardt i form av dyrere strøm og dårligere beredskap», føyer hun til.

Flertallets innstilling er å innføre fullt selskapsmessig og funksjonelt skille for alle energiselskaper, uavhengig av størrelse. Dette vil føre til økte kostnader for mindre og mellomstore energiselskaper i distriktene.

Vi beklager sterkt flertallsinnstillingen, og forventer dessverre ingen endring i stortingsbehandlingen 17. mars. Forslaget om funksjonelt skille blir vedtatt, på tross av protester fra svært mange hold, og solid dokumentasjon på at det vil ha uheldige virkninger.  

Et selskapsmessig og funksjonelt skille vil fremtvinge en endring i selskapsstrukturen for dagens integrerte selskaper. KS Bedrift vil bistå våre energimedlemmer i prosessen når loven skal etterleves.

Vi har allerede arrangert en seminarrekke for å orientere energibedriftene om dette lovforslaget og dets konsekvenser. Vi vil nå intensivere arbeidet med å bistå våre medlemmer i disse prosessene.

KS Bedrift Energi organiserer mindre og mellomstore energiselskaper. Se mer om KS Bedrift

 

Kontaktperson:

Direktør KS Bedrift Energi Kristin H. Lind, mobil 916 03 694