Energilov besluttes de nærmeste timene

Pressemelding 09.03.2016 

Endring av energiloven:

Energilov besluttes de nærmeste timene 

KS Bedrift Energi ved direktør Kristin H. Lind håper Venstre tar et tydelig distriktspolitisk hensyn i denne saken.

KS Bedrift Energi har gjort alt vi har kunnet for å opplyse partiene om konsekvenser ved endring av energiloven. Vi har hatt møter med alle, herunder Venstre. Vi følger spent med på hvilken beslutning energi- og miljøkomiteen lander på.

Konkurranseforholdene er allerede ivaretatt i dag. Ingen klager har nådd frem når det gjelder kryss-subsidiering. Utfordringer i forhold til nøytralitet vil ivaretas godt gjennom et selskapsmessig skille, og et funksjonelt skille i tillegg vil være unødvendig byråkrati. 

KS Bedrift Energi mener det er svært uheldig dersom funksjonelt skille pålegges ved lov og fullmakten til organisering av selskapene tas ut av styrerommet.

KS Bedrift Energi organiserer mindre og mellomstore energiselskaper. Se mer om KS Bedrift

Kontaktperson:

Direktør KS Bedrift Energi Kristin H. Lind, mobil 916 03 694