Erna Solberg på Bedriftenes Møteplass 2016: Nye virkemidler for grønt skifte?

På Bedriftenes Møteplass 2016 den 20. april vil statsminister Erna Solberg fortelle hvordan regjeringen vil legge til rette for at bedriftene bidrar til et grønt skifte. Hvilke virkemidler vil regjeringen foreslå?

«Samfunnsbedriftene bidrar til å få ned utslipp av klimagasser og utnytte ressursene på en effektiv måte», sier administrerende direktør i KS Bedrift, Bjørg Ravlo Rydsaa. «Dersom de rette virkemidlene kommer på plass, får medlemsbedriftene sjansen til å gjøre et enda større bidrag», legger hun til.

På Bedriftenes Møteplass 2016 vil konsulentselskapet Menon Economics presentere en rapport om hvordan kommunalt eide bedrifter fremmer det grønne skiftet gjennom å bidra til et mindre karbonavtrykk og god ressursbruk.

På konferansen får du også høre Bellona-leder Frederic Hauge snakke om det ambisiøse målet som verdens ledere nylig satte i Paris. Den globale klimaoppvarmingen skal begrenses til 1,5–2 grader. Hva vil dette kreve av ny teknologi og vilje til omstilling?

Klimaet er uansett i endring. Det blir mer nedbør, mer vind og mer varme fremover. På konferansen vil klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Hans Olav Hygen, snakkeom fremtidens vær i Norge.

Bedriftenes Møteplass 2016 er KS Bedrifts årlige konferanse der våre nær 500 medlemsbedrifter – som hovedsakelig er i kommunalt eie – setter agendaen. Anne Grosvold leder konferansen.

Arrangementet er åpent for pressen.

Tid: 19.-20. april 2016.
Sted: Scandic Hotel på Fornebu i Bærum.
Kontaktperson: Heidi Korpberget, kontorsjef, tlf: 915 29 456

For fullt program, se: http://www.ksbedrift.no/moeteplass-2016/
For mer info om KS Bedrift, se: http://www.ksbedrift.no/

 

###