Et kystbudsjett med vind i seilene

For å oppnå økt utnyttelse av vår bredeste, grønneste og sikreste motorvei må det satses mer på infrastruktur langs hele kysten.

En vekst i havbaserte næringer og nye næringseventyr langs kysten er avhengige av sterke og robuste havner for en effektiv innhøsting fra den blå åker. Norge er allerede ledende og har viktige fortrinn i disse næringene. Dette må utvikles videre.

Sjøtransporten er i hovedsak mest attraktiv for gods som skal transporteres over lengre avstander. Derfor er sjøtransporten attraktiv for import- og eksportbedrifter langs hele norskekysten. Vi i KS Bedrift Havn opplever imidlertid reduserte budsjetter for kysten og en manglende satsing på den miljøvennlige transporten. Den negative utviklingen innen sjøtransport har gitt rom for en økning i lastebil-trafikken.

I midten av oktober legges statsbudsjettet for 2018 frem. Da forventer vi en oppfølging av regjeringens havstrategi for å tilrettelegge for en betydelig vekst i havnæringene, og med dette snu utviklingen etter to år med relativt tørre budsjetter for infrastruktur på kysten.

En strategi for å utvikle dagens og fremtidens næringer langs kysten og på havet er avhengige av gode havner enten det gjelder tradisjonell fiskerinæring, oppdrett, mineralutvinning, vindkraft eller andre næringer i den blå åker.

Vi forventer at statsbudsjettet for 2018 inneholder en betydelig satsning på maritim infrastruktur og at budsjettreduksjon endres til budsjettvekst. Det forventes et budsjett med mye god vind i seilene.


Bernt Aaby og Petter Bruvik i KS Bedrift Havn