Foreslår gratis innlevering av mindre båtvrak

Båtsesongen 2017 er på hell og regjeringen har allerede bevilget 300 millioner til mottak av kasserte fritidsbåter, motorsykler, mopeder, varebiler, bobiler og campingvogner.

Miljødirektoratet Kommunene får plikt til å ta i mot mindre båtvrak
Det er på høy tid at regjeringen nå har bevilget penger som bidrar til å løse problemet med de mange båtvrakene som ligger land og strand rundt. Miljødirektoratet har fått i oppdrag å foreslå hvordan de 300 millionene skal brukes. Tidligere i sommer foreslo de en ny forskrift som pålegger alle kommuner en plikt til å ta i mot båtvrak opp til og med 15 fot vederlagsfritt.

Politikerne må satse på en panteordning
Kommunene kan søke tilskudd som skal kompensere deler av kostnadene. KS Bedrift mener at en tilskuddsordning som avhenger av årlige bevillinger over statsbudsjettet blir sårbar. Politikerne må vise større vilje til å få etablert en mer permanent og bærekraftig ordning. Miljødirektoratet har tidligere uttalt at en form for pant til båteier, vil gi økt innlevering av kasserte fritidsbåter.

Hva om tilskuddsordningen opphører?
KS Bedrift mener det er et problem at miljømyndighetene foreslår å forskriftsfeste kommunens plikt om såkalt «vederlagsfri» mottak. Da legger de opp til å bryte med det viktige prinsippet om at «forurenser betaler». Kommuner i hele landet har allerede et stort press på å holde kostnadene på sine tjenester nede og at kommunale avgifter skal være rettferdig. Dersom det legges opp til gratis mottak også om tilskuddsordningen opphører, betyr det at alle kommunens innbyggere må betale for de få. Det strider mot all rettferdighet, og det strider mot forurensningsloven.

Likestill båtvrak med bilvrak
Det finnes allerede gode modeller. Erfaringene vi har fra panteordningen for bilvrak, viser at den fungerer godt. Denne finansieres gjennom en produsentansvarsordning. KS Bedrift mener at båt- og motorbåtprodusentene allerede nå må ta sin del av miljøkostnadene når båter blir kassert, nå og i fremtiden. Mange gode forslag ble forkastet da denne tilskuddsordningen tok form. KS Bedrift mener det er avgjørende at det innføres en avgift på nykjøp av båt, samtidig som det innføres registrerings- og betalingsplikt til et felles nasjonalt båtregister. Dette vil bidra til å finansiere en fremtidig ordning hvor registrerte båteiere kan innkassere pant dersom båtvraket leveres inn til et godkjent mottak. Realiteten er dessverre slik at for å unngå at båtvrak fortsetter å forsøple langs kyst, elver og vann, må staten lokke båteiere med økonomisk «gevinst».  Vi får se hva politikerne bestemmer når tilskuddsordningen skal evalueres.


Kristine von Hanno, næringspolitisk rådgiver KS Bedrift Avfall