Fremtidens sjøtransport er autonom

Sjøtransporten er i en rivende teknologiskutvikling og vi nærmere oss en helt ny hverdag med autonom transport langs kysten.

Norge sitter i førersete og er godt i gang med å utvikle fremtidens logistikkløsninger på sjøen. Innføring av autonome skip vil være et viktig tiltak i av-karbonisering av transportsektoren og bidra til sikrere, mer miljøvennlig og kostnadseffektiv nærsjøskipsfart langs kysten.

Havnene blir også viktigere når sjøtransporten går over på andre energiformer. Som et energisenter vil havnene spille en viktig rolle i å legge til rette for bruk av nye og klimavennlige drivstofftyper. Eksempelvis strøm til hybridskip, biofuel eller hydrogen for å nevne noe.

Regjeringens forslag til nasjonal transportplan 2018-2029 skal legges frem for Stortinget i disse dager. Det forventes at den vil legge til rette for innføring av ny teknologi som i løpet av planperioden endrer måten vi frakter passasjerer og gods.

Tenk 10 år tilbake - 2007. Hvem trodde da at bilene ville være selvkjørende og gå 500 km på batteri i 2017? Vi vet nå at fremtidens skip både vil være autonome og gå på andre og mer klimavennlige energityper enn i dag. Dette setter krav til havnene. Dagens ordning med landstrøm er trolig bare opptakten i forhold til det som kommer til å skje. Det er derfor viktig at en transportplan som skal gå frem til 2029 tar høyde for en slik utvikling og legger til rette for fremtidsrettede investeringer i havnene.

KS Bedrift Havn forventer at nasjonal transportplan 2018-2029 legger til rette for et teknologisk skifte som bidrar til å legge til rette for innføring av ny klima- og miljøvennlig transport langs kysten.


Bernt Christoffer Aaby, næringspolitiskrådgiver i KS Bedrift Havn

Kjell-Olav Gammelsæter, direktør i KS Bedrift Havn