God satsing på sikring av tunneler

Det er positivt at Regjeringen vil bruke 2,5 milliarder til fornying og vedlikehold av tunneler. Også i år har vi hatt krevende tunnelbranner, og satsing på tunnelsikkerhet er derfor svært viktig for  innbyggere og næringsliv over hele landet, sier leder for samfunnskontakt og kommunikasjon i KS Bedrift, Kjell-Olav Gammelsæter.

Midlene vil i hovedsak bli brukt til å utbedreveitunneler og for å oppfylle EU-krav. Det er bl.a. tiltak som montering av overvåkingsutstyr for å få stengt tunneler raskt og markeringssignaler som gir mer informasjon inne i tunellen.

KS Bedrift Brann og Redning skulle gjerne sett mer konkrete planer for  øvingsfasiliteter for brann- og redningstjenesten og veivesenet. Når ulykken først er ute, er det svært viktig at mannskapene er godt drillet både på tunnelsikkerhet generelt og i egne tunneler. KS Bedrift Brann og Redning vil  være en positiv bidragsyter for å få dette på plass.

 

KS Bedrift Brann og Redning organisere de interkommunale brann- og redningstjenestene. De dekker 1,5 millioner mennesker fordelt på 115 kommuner.