Grønn skatteomlegging bør stimulere til ny miljøteknologi

Det er positive anslag i rapporten som den grønne skattekommisjonen la frem 9. desember. KS Bedrift etterlyser likevel en mer målrettet satsing på teknologien som skal drive frem det grønne skiftet.

 

«Når vi nå skal gå fra en oljesvart til en grønn økonomi, krever dette en sterkere satsing på nye løsninger», sier administrerende direktør i KS Bedrift, Bjørg Ravlo Rydsaa.
 
Den grønne skattekommisjonen har også vist til at miljøteknologi bør støttes spesielt.
 
«En større del av inntektene fra skatteomleggingen bør rettes mot tiltak for utvikling og bruk av ny teknologi. En slik satsing vil også skape grønnere arbeidsplasser», sier Ravlo Rydsaa.
 
Her kan det statlige investeringsselskapet «Fornybar AS», som Stortinget har bedt regjeringen om å etablere, spille en viktig rolle.
 
Bedriftene i KS Bedrift bidrar allerede til et lavere karbonutslipp, og utgjør en viktig del av fornybarbransjen. Energibedriftene, avfallsbedriftene og havnene er i front når det gjelder bruk av miljøteknologi. De er klare til å videreutvikle og bruke slik teknologi. Dette er med på å realisere det grønne skiftet.

«Innovasjon er avgjørende for å dreie økonomien i miljøvennlig retning. Nå må politikerne sørge for en mer målrettet satsing på grønn teknologi», sier Ravlo Rydsaa.
 
KS Bedrift ser frem til en konstruktiv debatt når denne rapporten skal behandles politisk.
 
Bedriftene i KS Bedrift bidrar til det grønne skiftet
Energibedriftene bidrar til å realisere det grønne skiftet med fornybar energi, blant annet gjennom å produsere og distribuere energien i sol, vind og vann.
 
Avfallsbedriftene bidrar til å skape kretsløpssamfunnet ved å utnytte ressursene i avfallet. De produserer også energi ved å levere biogass og fjernvarme. De bidrar også til energiøkonomisering ved å sortere ut materialer til gjenvinning.
Mange havner jobber for å elektrifisere egen virksomhet og for å kunne levere strøm til skip som ligger til havn – såkalt landstrøm.
KS Bedrift vil jobbe for å fornye samhandlingen mellom bransjene som produserer fornybare ressurser. Slik samhandling har et stort potensiale for innovasjon og å skape grønnere arbeidsplasser ute i lokalsamfunnene.
 
KS Bedrift er den ledende organisasjonen for kommunalt eide bedrifter.