Grønt skifte: KS Bedrifts medlemmer står klare til å bidra

ESAs ja til infrastruktur for miljøvennlig drivstoff gjør at KS Bedrifts medlemmer i enda større grad kan bidra til det grønne skiftet.

 

«Dette er et stort skritt i riktig retning. Våre bedrifter innenfor sjøtransport/havn,  vannkraft/nettselskaper og nye teknologiske avfallsløsninger både kan og vil bidra. Dette gir det grønne skiftet et viktig løft som alle innbyggere kan dra nytte av», sier KS Bedrifts administrerende direktør Bjørg Ravlo Rydsaa.

ESA – EFTAs overvåkningsorgan – godkjente den 16. september at Enova kan gi støtte til utbygging av ladestasjoner for elbiler, landstrømanlegg for skip, fyllesteder for hydrogen og biodrivstoff og gassforsyning til skip.

«Det å få på plass infrastruktur som sikrer miljøvennlig drivstoff i transportnæringen, er noe av kjernen i det grønne skiftet.Her står våre medlemmer klare til å gjøre en forskjell.» sier Bjørg Ravlo Rydsaa.

ESAs klarsignal gjør det mer lønnsomt å bygge lade- og fyllestasjoner også utenfor byområdene. «Gjennom sitt lokale nærvær kan KS Bedrifts medlemmer bidra over hele landet, noe som gjør det enda enklere for innbyggere i distriktene å være miljøvennlige», avslutter Ravlo Rydsaa.

KS Bedrift er organisasjonen for lokale og regionale samfunnsbedrifter. Se mer om KS Bedrift