KS Bedrift Avfall om statsbudsjettet 2016

En viktig start. KS Bedrift mener Regjeringen må bidra til enda mer produksjon og markedsutvikling for biogass og biodiesel

Regjeringen legger til rette for et grønt skifte i Norge - på mange områder. KS Bedrift vil særlig peke på de mulighetene som ligger i at ESA har godkjent støtteordninger for ny infrastruktur som skal støtte det grønne skiftet. Slik kan etter hvert hele landet ta i bruk mer miljøvennlig teknologi.

 

Norge skal omstille næringslivet fra en oljebasert økonomi som er på nedtur. Landet skal også tilpasses innbyggernes forventninger om en mer miljøvennlig fremtid som sikrer det lokale, nasjonale og globale miljøet for fremtidige generasjoner. Regjeringen skaper forventninger om virkemidler for at skiftet skal kunne gjennomføres i både by og bygd. Dette er bra, sier direktør i KS Bedrift, Svein Kamfjord.

 

I nasjonale mål står det av Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050, og det skal også være karbonnøytralt i 2050.

 

-          Byene våre har utfordringer. Avfallsbransjen leverer i dag varme til distribusjon i byene våre. De er også klare til å kunne bidra i mye større grad til produksjon av biogass og biodiesel. Dette er et satsingsområde for å redusere utslipp fra transportsektoren. Både slam og matavfall kan utnyttes bedre enn i dag, sier Svein Kamfjord, direktør i KS Bedrift Avfall. – Byene våre kan da få bedre luft å puste i, avslutter Kamfjord.

KS Bedrift Avfall organiserer den kommunalt eide avfallsbransjen.