Landstrøm får et løft med ny Enova-satsing

Landstrøm har et stort potensiale for å få ned utslipp fra skip. Derfor er det svært positivt at Enova nå melder at de skal støtte både utbygging av anlegg i land og tiltak om bord i skipene, slik KS Bedrift Havn har jobbet for i lengre tid.

«Enovas satsing betyr at havnene langs kysten vår nå kan gjøre konkrete skritt for å fremskynde det grønne skiftet», sier direktør for KS Bedrift Havn, Pia Farstad von Hall.

 

«En statlig satsing på landstrøm er noe KS Bedrift har jobbet for i lang tid. Derfor er dette en svært gledelig nyhet», fortsetter hun.

 

«Alle er enige om at landstrøm er et godt tiltak for å få ned utslipp fra skip som ligger til kai. Men mange steder har utfordringen vært å være førstemann ut. Nå har både havner og rederier fått større trygghet for at slike investeringer vil betale seg», sier Farstad von Hall.

 

7 prosent av klimagassutslippene fra skip kommer mens de ligger til kai. I tillegg kommer partikler som forurenser luften, og støy i befolkningstette områder. Ved å koble skip til en fornybar strømkilde på land, kan man fjerne disse forurensningskildene.

 

Utfordringen har vært at noen må ta regningen. For mange havner har det vært vanskelig å se lønnsomhet i å bygge ut infrastruktur så lenge et fåtall skip er klargjort for landstrøm. Og rederiene har nølt med å bygge om skipene sine før det finnes tilbud i land.

 

Ved å gi støtte til både havnene og rederiene – slik KS Bedrift Havn har foreslått at man skal – omgår Enova denne utfordringen.

 

Enova vil organisere støtten som en konkurranse, der de beste søknadene i hver runde vil få støtte. De vil blant annet se på støttebehovet og potensialet for bruk av anlegget.

 

Første utlysing er nå åpen, med søknadsfrist 3. februar 2016.

 

«Enovas satsning på landstrøm er et viktig skritt i den langsiktige målsetningen å gjøre den maritime næringen grønn», avslutter Pia Farstad von Hall.

 

KS Bedrift Havn organiserer offentlige havner langs hele norskekysten. Se mer på KS Bedrift.no