Skipsfart er nøkkelbransje for en grønnere økonomi

65 millioner kroner for å gjøre skipsfarten enda mer miljøvennlig innebærer en betydelig satsing i det reviderte nasjonalbudsjettet for 2016.

«Selv om skip og ferger allerede er miljøvennlige transportformer, så kan de bli enda grønnere», sier administrerende direktør i KS Bedrift, Bjørg Ravlo Rydsaa. «Ny teknologi og bærekraftig energi gir store muligheter til å erstatte bruk av fossil kraft».

«Denne satsingen vil redusere CO2-utslipp og gi mindre lokal luftforurensning. I tillegg vil det kunne skape fremtidsrettede arbeidsplasser på steder som sliter som følge av oljekrisen», sier Ravlo Rydsaa.

I revidert nasjonalbudsjett for 2016 foreslår regjeringen å bevilge 65 millioner kroner for å innføre lav- og nullutslippsteknologi i ferger og andre rutegående samband. Pengene skal gå til aktører i maritim næring, som rederier, verft og utstyrsleverandører.

«Det er positivt at denne satsingen skjer parallelt med Enovas støtte til å bygge infrastruktur for landstrøm – som skal få ned utslipp fra skip til kai», sier Ravlo Rydsaa.

Batteridrevne ferger er et godt eksempel på grønnere skipsfart. Men miljøvennlige løsninger kan komme fra flere hold. «Gjennom nytenkende og innovative innkjøp kan bestillere fremme grønne transporttjenester til sjøs», avslutter Ravlo Rydsaa.

KS Bedrift er den ledende organisasjonen for kommunalt eide bedrifter. Se mer om KS Bedrift

Her finner du høyoppløselige bilder av Bjørg Ravlo Rydsaa

Kontakt:

administrerende direktør Bjørg Ravlo Rydsaa, bjorg.ravlo.rydsaa@ks.no, mobil 913 89 985