Strømkunder i distriktene er tapere i statsbudsjettet

I forslaget til Statsbudsjett 2016 foreslår Regjeringen en reduksjon i utjevningsordningen for kunder i områder med høy nettleie fra 40 til 10 millioner. Dette er dramatisk i en tid da nettariffene øker, blant annet på grunn av økt produksjon av fornybar energi i distriktene.

Utjevningsordningen burde i stedet vært styrket. Kunder i områder med mye fornybar produksjon   får en høy nettleie som følge av dette. Disse distriktene hjelper landeti det grønne skiftet, og storsamfunnet bør ta en del av regningen, sier Kristin H. Lind, direktør i KS Bedrift Energi.

 

Regjeringen nevner videre i budsjettforslaget at de ønsker mer kostnadseffektivitet i energisektoren, gjennom selskapsmessig og funksjonelt skille. Sammen med reduksjonen i utjevningsordningen vil dette ramme befolkningen i distriktene hardt. Kravene går langt utover EUs krav og fører til:

                                                                                                                                                                    

-          Dårligere beredskap og lengre strømavbrudd lokalt

-          Varig økte kostnader for selskaper og kunder

-          Redusert sysselsetting og næringsutvikling

Utjevningsordningen gir et effektivt og målrettet tilskudd for kunder i områder der nettleien er høy. Samtidig må eierne av energiselskaper selv få bestemme hvordan de skal bruke kompetansen i forhold til  eget lokalsamfunns verdiskapning. Dette forslaget bidrar til det motsatte.

 

KS Bedrift Energi organiserer 90 bedrifter innenfor fornybarnæringen, fortrinnsvis mindre og mellomstore selskaper lokalisert over hele landet. Se mer om KS Bedrift