Strømkunder i distriktene må ikke få regningen for et dårlig lovforslag

«Virkeligheten i distriktene lar seg ikke endre med tastetrykk på et fjernt skrivebord. Dette lovforslaget er svært dårlig begrunnet», sier Kristin H. Lind, leder for KS Bedrift Energi.

«En slik skrivebordsteori vil få et tøft møte med det værbitte og spredt befolkede Norge», føyer hun til. «Det blir strømkundene i distriktene som må ta regningen. Stortinget må si nei.»

Forslag om å splitte opp alle energiselskaper

Den 4. februar var det høring i Stortingets energi- og miljøkomité om forslaget om å endre energiloven. Forslaget går på å innføre et «funksjonelt og selskapsmessig skille» mellom produksjon, omsetning og distribusjon av strøm. Dette skal gjelde alle energibedrifter uansett størrelse.

I praksis betyr dette at lokale energibedrifter må splittes opp i flere helt uavhengige enheter. Man må opprette nye selskap. Man må ansette flere daglige ledere. Man må kjøpe inn flere biler. Man må lage nye kontorplasser. Og hva vil man oppnå med det?

«Beregninger viser at dette forslaget vil koste hvert nettselskap noen ekstra millioner kroner per år. Og de som betaler mest blir kundene i distriktene, hvor regningen deles på relativt få», sier Kristin H. Lind.

«Forsyningssikkerheten til kunder som bor mindre sentralt til, ville dessuten bli nedprioritert i forhold til kunder som bor mer sentralt til», legger hun til.

Det er ingen andre land i Europa som har innført et krav om funksjonelt og selskapsmessig skille for bedrifter med færre enn 100.000 kunder. Dersom kravet innføres i Norge, får vi det strengeste regelverket i Europa.

«Det ligger en stor ironi i at det nettopp er det værbitte og spredt befolkede Norge som vurderer en slik «skrivebordsløsning»», sier Lind.

Dagens system fungerer godt
I dag holder de norske energibedriftene adskilte regnskap mellom forskjellige aktiviteter som produksjon, omsetning og distribusjon. Det sikrer at ingen aktivitet «sponser» eller subsidierer en annen aktivitet. Dette skillet følges nitid opp av energibedriftene, av revisor og NVE. Og det fungerer svært bra.

De mange lokale energibedriftene rundt omkring i Norge er navet i norsk energiforsyning. Disse bedriftene bidrar til å levere ren kraft. Ved sin lokalkjennskap og tilstedeværelse på mindre steder, er de avgjørende for Norges høye forsyningssikkerhet. I tillegg sørger de for at fremtidsrettede kompetansemiljøer og grønne arbeidsplasser kan være spredt rundt omkring i hele landet vårt.

«La oss ikke rokke ved et av de sikreste og reneste energisystemene i verden. Stortinget må si nei til dette dårlig begrunnede lovforslaget», sier Lind.

Organisk samarbeid
Uansett hvor god en forsyningstjeneste er, er det alltid rom for forbedring. Derfor samarbeider energibedriftene i distriktene i stadig større grad om ting som innkjøp, beredskap, drift og automatiserte strømmålere (AMS). Dette sørger for fortsatt å kunne redusere kostnader og øke kompetansen lokalt, til beste for fornøyde kunder. 17. mars må Stortinget stemme riktig, det er vår innstendige oppfordring.