Bedriftsstyret

Etter generalforsamling i KS Bedrift 8. mars 2017 har Bedriftsstyret følgende sammensetning:

 

 • Styreleder Per Arne Kaarstad, Sodvin SA (til 2019)
 • Nestleder Per Olav Pettersen, Vestfold interkommunale brannvesen (til 2021)
 • Medlem Halvar Pettersen, Tromsø Havn (til 2021)
 • Medlem Katalin Nagy, Helse- og miljøtilsyn Salten IKS (til 2019)
 • Medlem Cicel T Aarrestad, Rogaland revisjon IKS (til 2021)
 • Medlem Pål Smits, Lindum AS (til 2021)
 • Medlem Jon Eirik Holst, Hammerfest Energi til 2019)

  Varamedlemmer:
 • Audun Halleraker, Bømlo vatn- og avløpsselskap (til 2019) - fast møtende
 • Lars Øivind Andresen, Øvre Eiker Energi (til 2021)
 • Tore Lundestad, Borg Havn (til 2021)