Styrende organer - bransjene

Styrene for bransjene skal blant annet bidra til å forankre det næringspolitiske arbeidet innen energi, avfall, havn og brann og redning.

Etter årsmøter 7. mars 2017 ser sammensetningen av disse slik ut:

Styret for KS Bedrift Energi 

 1. Leder Jon Eirik Holst, Hammerfest Energi (til 2019)
 2. Nestleder Margrethe Ross Folkestad, Hurum Energi (til 2019)
 3. Medlem Ola Raknes, Stranda Energi (til 2021)
 4. Medlem Trond Lauritsen, Sykkylven Energi (til 2021)
 5. Medlem Birger Høyland, Jæren E-verk (til 2021)

Varamedlemmer:

 1. Bjørg Brestad, Valdres Energi (til 2019)
 2. Helge Morten Vangen, Aurland Energiverk (til 2019)
 3.  

Styret for KS Bedrift Avfall 

 1. Leder Pål Smits, Lindum AS (til 2021)
 2. Nestleder Ingrid Hitland, BIR Avfallsenergi AS (til 2019)
 3. Medlem Bodil H. Øvretveit, Sunnfjord Miljøverk IKS (til 2021)
 4. Medlem Håkon N. Johansen, Søndre Helgeland Miljøverk (til 2019)
 5. Medlem Bjørn Erik Jønsberg, Sør Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap (til 2021)

Varamedlemmer:

 1. Geir Tore Leira, Innherred Renovasjon IKS (til 2021)
 2. Ann Kristin Stedjeberg, Frevar KF (til 2019)
 3. Grunde Birkeland Rian, TRV Gruppen AS (til 2019)

Styret for KS Bedrift Havn  

 1. Leder Tore Lundestad, Borg Havn (til 2021)
 2. Nestleder Rune Hvass, Arendal Havn (til 2021)
 3. Medlem Arnt Helge Honstad, Kristiansund og Nordmøre Havn (til 2019) 
 4. Medlem Rita Maarak, Stranda Hamnevesen KF (til 2019)
 5. Medlem Ole Christian Fiskaa, Ålesundregionens havnevesen (til 2021) 

Varamedlemmer:

 1. Leif Gustav Prytz, Nordkapp- og Porsanger havn (til 2019)
 2. Bente Levin, Horten Havn (til 2019) 

Styret for KS Bedrift Brann og Redning

1. Leder Per Olav Pettersen, Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS (til 2021)
2. Nestleder Anne Hjort, Asker og Bærum brannvesen IKS (til 2021)
3. Medlem Henry Ove Berg, Rogaland brann og redning IKS (til 2019)
4. Medlem Torbjørn Mæhlumsveen, Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (til 2019)
5. Medlem Edvar Dahl, Ofoten interkommunale brann- og redningstjeneste (til 2021)

Varamedlemmer:

1. Kim Haugan, Vestviken 110 IKS (til 2021)
2. Jan Røilid, Kristiansandregionen brann og redning IKS (til 2019)
3. Jan Gaute Bjerke, Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (til 2019)

Valgkomité (valgt på generalforsamling 19. april 2018):

 • Leder Einar Olsen, Drammen Havn (til 2022)
 • Nestleder Andres Sætre, Tinn Energi AS (til 2019)
 • Medlem Tor Morten Mandt, Indre Østfold Renovasjon (til 2022) 
 • Medlem Synnøve Bjørke, Romerike Avfallsforedling (til 2019) 
 • Medlem Tanya Breyholz, Vestfold Vann IKS (til 2022)

Varamedlemmer:

 • Aud Jane Beheim, SIMAS (til 2019)
 • Geir Elsebutangen, Kragerø Energi (til 2019)