Godtgjørelsesreglement

Reglementet er vedtatt i generalforsamling 19. april 2018.

Her er reglementet