Møteplan Bedriftsstyret 2018

Bedriftsstyret har vedtatt følgende møtetidspunkter i 2018: 

  • 26. januar (telefonmøte)
  • 22. mars
  • 19. april (i tilknytning til Bedriftenes møteplass)
  • 18.-19. juni
  • 18.-19. september
  • 11. desember