Styret for KS Bedrift

Styret for KS Bedrift ble valgt på generalforsamlingen den 3. april 2019.

Medlemmer:                                                                                   

  • Leder Per Arne Kaarstad, Sodvin SA (til 2021)
  • Nestleder Per Olav Pettersen, Vestfold Interkommunale brannvesen IKS (til 2021)
  • Styremedlem Pål Smits, Lindum AS (til 2021)
  • Styremedlem Jon Eirik Holst, Hammerfest Energi AS (til 2022)
  • Styremedlem Halvar Aglen, Kristiansand havn (til 2022)
  • Styremedlem Marit Jacobsen, Barentssekretariatet (til 2022)
  • Styremedlem Wenche Risdal Lund, Interkommunalt arkiv Buskerud (til 2022)

 Varamedlemmer:

  • Varamedlem Audun Halleraker, Bømlo vatn og avløp (fast møtende) (til 2021)
  • Varamedlem Tore Lundestad, Borg Havn (til 2021)
  • Varamedlem Synnøve Bjørke, Romerike Avfallsforedling AS (til 2022)