Styrings- og organisasjonskart

KS Bedrift er en selvstendig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon i KS-familien.